ΔΩΡΕΑΝ θέσεις διατίθενται πλέον μόνο για το θεωρητικό μέρος του Σεμιναρίου και όχι για την πρακτική άσκηση.

Δελτίο εγγραφής